Havnereglement

1.
Lystbådehavnens klubhus og øvrige faciliteter kan frit anvendes af klubbens medlemmer.
Hunde holdes i snor på havnes arealer
Dog betaler medlemmerne uden bådplads, et tillægsbeløb for benyttelse af slæbestedet.
2.
Alle både der benytter havnen, er forpligtiget til at anvende fortøjninger der er afpasset efter bådens størrelse og som under alle forhold holder båden indenfor den anviste bådplads.
Fortøjningerne ind mod broerne skal være forsynet med fjedre eller aflastninger.
Agter fortøjninger krydses så båden bliver stabil
Der må ikke på agter fortøjnings pælene anvendes kæder eller beslag, som kan forvolde skader på bådene.
Bådene skal være forsynet med fendere langs siderne i det omfang det er nødvendigt.
Dog min 2 pr side som passer til bådens str
3.
Enhver bådejer er pligtig til at dokumentere en gyldig ansvarsforsikring.
4.
Sejlads indenfor havnens område skal foregå med så langsom fart, at den ikke er til ulempe for andre.
5.
Når sejlbådene ligger i havn, skal fald og lignende fastgøres, således at de ikke klaprer mod masten, og båden skal fortøjeres forsvarligt. Efterleves dette ikke, vil havnefoged give en mundtlig henstilling, såfremt det ikke efterleves, sendes skriftelig advarsel, og sluttelig, såfremt det ikke bliver bragt i orden indenfor given frist, bliver det bragt i orden for bådejers regning.
6.
Opbevaring af brændstofdepoter samt påfyldning af brændstof på området, må kun finde sted i overensstemmelse med brandmyndighedernes regler.
7.
Det er ikke tilladt at benytte medbragte radioapparater eller lignende på en måde der kan være til gene for andre.
8.
Al leg eller løb på broerne er ikke tilladt, og broerne skal holdes ryddet.
Badning og fiskeri i havnebassinet er forbudt.
9.
Henkastning af affald i havnen eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de på havnen opstillede affaldsposer. Udpumpning af olieholdigt vand samt af marine toiletter er ikke tilladt. Bådtrailere, bådstativer og lignende skal fjernes fra havnepladsen i sejlsæsonen.
10.
Tilrejsende gæster skal melde deres ankomst til havnefogeden og erlægge havneafgiften forud. Havneafgift skal betales i tilfælde af overnatning.
11.
Enhver der færdes på havnens område og gør brug af bådpladser og nyder godt af havnens forskellige anlæg, er pligtig til at rette sig efter havneledelsens anvisninger, med henblik på ordenens opretholdelse i overensstemmelse med ovenstående.
12.
El-tilslutning skal være afbrudt (fjernet fra kontakt), når besætningen forlader havnens område.
Bestyrelsen forbeholder sig ret, til at fjerne eventuelle stik, der ikke er taget fra. Bestyrelsen er uden ansvar for skader, forvold af denne årsag.
Bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sejlklubben Udbyhøj Syd