Referat gen.forsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

                                                                 LUS/SUS tirsdag 19/11-2019 kl 19.30

  1. Valg af dirigent og referent

Ernst Bøye og Frank Gjesing blev valgt

  • Bestyrelsens beretning – til godkendelse.

BERETNING d. 29.11.2019

Generalforsamling i SUS / LUS

Ja så er der gået et år igen. Hvor vi stadig ikke har fået uddybet havnen.

 Vi har hele tiden, mødt modstand / hindringer for, at få det til, at lykkedes.

Sidst men ikke mindst, skulle vi have nye bundprøver.

Først var de pludselig, for meget forurenet. Så vi måtte søge om, hvordan vi kom af med det.  Der blev hevet op, af havne bunden.

Det har taget lang tid, bare at prøve, at finde en løsning, på dette problem. Og det lykkedes aldrig.

Inden vi fik blandet Flid, ind i sagen (FLID er en lands dækkende forening, vi er og har været medlem af, i mange år). Så begyndte en ny tid for os. Med hjælp fra FLID blev der fundet ud af, at bunden ikke var så forurenet, som først antaget.

Er i forvirret? ja det blev vi også. Men nu kunne vi starte forfra, med at finde nye løsninger.

Og det er vi så, godt i gang med, nu igen.

Vi henter tilbud ind, på div. ting og sager. Og håber meget på, vi får løst opgaven inden bådene, skal i vand igen til foråret.

Men men. Vi mangler stadig at få en myndigheds godkendelse, til det vi gerne vil.

Vi vil nemlig gerne, forhøje P-pladsen her med bund sedimentet. Da det nok er det billigste, og vi trænger også til, at få hævet pladsen lidt, især når vi tænker, fremadrettet.

Vi har jo som bekendt, fået alle pælene skiftet ud i år.

Det har kostet en del penge. Og uddybningen vil koste endnu flere penge.

Når vi kender prisen, forsøger vi, at søge fonde.

Men vi skal jo, kende prisen først.

Vi må nok også, have lidt hjælp til, at søge fonde.

Der håber vi, at få Carsten Enemark fra fj. centret til, at hjælpe os.

Vi bliver nok også, nødt til, at tage vores obligationer i brug, til at betale med.

Og som sidste år. Ja så havde vi også et mål, med molehovedet.

Det gik også fløjten, ved samme lejlighed. Da disse ting, hænger sammen.

Vi ved jo godt, at det stadig har givet, mange gener, for næsten alle i havnen. Og det beklager vi selvfølgelig meget.  Men igen – tro mig, vi har arbejdet på sagen. Både på den ene, og anden måde.                                     

Både i / op:

Det gik rigtig godt i år. Især er det vigtigt, at folk hjælper hinanden, med dette arbejde. Og det ved vi, gik rigtig godt også i år. Tak for det.

Shelters og Autocampere:  Vi har også i år, haft mange i sheltersen. Nogle vil måske sige, for mange.

Men vi har fået meget ros, for vores gæstfrihed.

Ligeledes er det, med Autocampere. Der har været mange flere, AC gæster, end gæstebåde i / på havnen igen i år.

ARBEJDSLØRDAG:

Forårets arbejde, gik rigtig godt, Det samme, var gældende her i  efteråret

Og vi har som bekendt jo fået etableret et brolaug, som Mark står for.  Og det er lykkedes Mark, at få samlet mandskab, Og broen er nu oppe.  Der var mødt mange til efterårs arbejdet, Men vejret var ikke til, at få lavet det vi havde planer om. Men vi fik da malet, resten af klubhuset. Og båret bord / bænkesæt ind . Franks gode gule ærter, måtte vi desværre aflyse, i år. Vi var ikke mange tilbage, da det blev tidlig spisetid. Vi varmede det oksekød suppe der var, og spiste det. Så det var / er lidt ØV.

Men så vi har så haft, en ekstra arbejds lørdag. Hvor der som før nævnt, blev bjærget fiskebroen, og lavet mere på havnen. Og så fik de, der var med. De gule ærter.

En stor tak til alle jer, der ydede en stor ekstra indsats, på arbejdsdagene.

Og også STOR TAK til de, der har taget sig tid til, at afholde vores SUS BANKO. Uden dem gik det slet ikke.

Bestyrelsen har bestemt, at vi fremad rettet, ikke vil afholde disse banko. Vi vil i hvert til fælde holde en pause. Med mindre der er nogle, der vil påtage sig dette job frivilligt.

Det har jo næsten også været sådan, indtil nu.                                    

Men fremadrettet, kommer de frivillige til, at køre det hele selv.

Det gode ved det hele er, at vi har hørt, at der er nogle, der er villige til dette store arbejde.

Og det glæder nok, os alle sammen.

 Sådan sagde jeg sidste år. Vi nåede desværre ikke i år, at afholde denne grill fest på havnen,

Og dette års julefrokost, ryger også i fløjten. desværre.

I må have lidt / meget tålmodighed med os, i disse år.

Så vil jeg her, til sidst. Sige tak til, den resterende bestyrelse. For at afse tid til, alle de møder vi har haft. Og især tak til Mark og Tina, for den store indsats. Tak til alle her tilstede, fra bestyrelsen, for året 2019, som nu næsten er gået .

  • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018/2019 samt budget for 2019/2020 til godkendelse.

Regnskabet og budget blev gennemgået og godkendt

  • Fastlæggelse af kontingent, kun SUS.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. /Dette blev godkendt

  • Valg til bestyrelse samt suppleanter.

Tommy Nedergaard Madsen blev valgt ind i bestyrelsen og Tina Prang blev genvalgt

                                 Valg af 2 suppleanter til LUS

                                 Carsten Ørum blev valgt til 1 suppleant og Aage Jensen til 2 suppleant

      Valg af 1 suppleant til SUS

      AnneMette Lionett blev valgt                        

  • Valg af revisorer og revisorsuppleant:  

Kritisk revisor, Peter Moeskjær foreslås genvalgt/Dette blev godkendt.

Ernst Bøye blev valgt til Revisorsuppleant

  • Fastlæggelse af datoer for den fælles søsætning og optagelse.

Der blev bestemt lørdag den 18. april og 17. oktober 2020.

  • Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens godkendelse af, at Mark på lige fod med andre må indgive tilbud på de entreprenøropgaver vi skal have lavet.

Dette blev godkendt, såfremt Mark ikke er med i beslutningstagen om, hvem entreprisen går til.

Mark må ligeledes IKKE se de andre tilbud før beslutningen er taget

  • Eventuelt

Havnefogedens arbejdsopgaver blev diskuteret. Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal strammes op.

Der blev foreslået en velkomstfolder til nye andelshavere. Dette vil blive iværksat

Generalforsamlingen blev afsluttet i god stemning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.