Aktiviteter

 

Aktivitets kalender 2017

 

  1. apr. Kl. 07.30            Søsætning.
  1. apr. Kl. 09.00 Arbejdslørdag. Tilmelding på liste i hus eller Jens

Morgenkaffe i klubhuset fra 8-845

Standerhejsning kl. 1200.

Efter endt arbejdsdag ca. kl. 1215. vil der være

Gule ærter i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

  1. apr. Kl. 19.00 Bankospil i klubhuset
  1. maj kl. 18.00 Havnefest, arr. LUS/SUS og ØK
  1. maj kl. 10.00 Fjordens dag, arr. ØK
  1. juni kl. 21.00 Sct. Hansbål, arr. LUS/SUS og ØK
  1. sep. Kl. 19.00   Bankospil i klubhuset
  1. okt. Kl. 07.30 Optagning

Standerstrygning kl. 12.00

  1. okt. Kl. 09.00 Arbejdslørdag. Tilmelding på liste i huset eller til Jens.

Morgen kaffe i klubhus fra 8-8.45

Efter endt arbejdsdag ca. kl. 13.15. vil der være

Gule ærter i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

28. nov. Kl. 19.30 Generalforsamling                                                                  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. nov.

  1. nov. Kl. 13.00 Julefrokost, tilmelding fra d. 1. nov. på liste i klubhuset.

 

 

Arbejdspligt:

Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 1997, at hver bådplads skal præstere minimum 4 timers arbejde årligt ved fællesaktiviteter, i modsat fald

Opkræves der 400 Kr. til havnekassen. Der er planlagt 2 arbejdsdage, herudover er der mulighed for at kontakte havnefogeden for opgaver.

(Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er undtaget)

 

Onsdags sejlads: Arrangør Sejlerne selv.

Den første onsdag i hver måned fra maj til og med september. Mødested i havnen kl. 17.00. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises den medbragte mad.

 

Fredags sejlads: Arrangør sejlerne selv.

Den sidste fredag i hver måned fra maj til og med september.

Afgang fra havn kl. 17.30. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises og evt. overnattes til lørdag.

 

Frihavnsmærker:

For 2017 kan købes ved havnefogeden.

 

Havneafgifter, kontingenter m.m. for 2017

Fremgår af prislisten ophængt i klubhuset samt af hjemmesiden.

 

Fælles søsætning og optagning

Tilmelding til Tina på mail:    sejlklubbensmail@gmail.com

Nødhjælpsliste: Hvert år redigeres vores nødhjælpsliste. Er der ændringer eller ønsker du at blive repræsenteret, bedes du/I melde tilbage inden d. 01.04 til Tina Prang 2835 4199

Eller sejlklubbensmail@gmail.com

Sejlklubben Udbyhøj Syd