Aktiviteter

Næste aktivitet er ordinær generalforsamling tirsdag 19 november 2019 kl 19.30

Aktivitets kalender 2019

06. apr.             Kl. 09.00           Arbejdslørdag.

Tilmelding på liste i hus eller Brian

Morgen kaffe i klubhus fra 8-8.45

Standerhejsning kl. ca 12.

Efter endt arbejdsdag ca. kl. 12. vil der være

gule ærter og suppe i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

13. apr.             Kl. 07.30           Søsætning.  

16. apr.             Kl. 19.00           Bankospil i klubhuset

26. maj              kl. 09.00            Fjordens dag, arr. ØK

23. juni             kl. 21.00            Sct. Hansbål, arr. ØK                          

17. sep.             Kl. 19.00           Bankospil i klubhuset

19. okt.             Kl. 07.30           Optagning  

 Standerstrygning kl. 12.00

26. okt.             Kl. 09.00           Arbejdslørdag.

Tilmelding på liste i hus eller Mark/Tina

Morgen kaffe i klubhus fra 8-8.45

Efter endt arbejdsdag ca. kl. 12. vil der være gule ærter og suppe i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

19. nov.            Kl. 19.30           Generalforsamling.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. nov 2019

Arbejdspligt:

Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 1997, at hver bådplads skal præstere minimum 4 timers arbejde årligt ved fællesaktiviteter, i modsat fald opkræves der 400 Kr. til havnekassen. Der er planlagt 2 arbejdsdage, herudover er der mulighed for at kontakte havnefogeden for opgaver.

(Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er undtaget)

Onsdags sejlads:

Den første onsdag i hver måned fra maj til og med september. Mødested i havnen kl. 17.00. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises den medbragte mad.

Fredags sejlads:

Den sidste fredag i hver måned fra maj til og med september.

Afgang fra havn kl. 17.30. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises og evt. overnattes til lørdag.

Frihavnsmærker:

For 2019 kan købes efter 01.04 ved havnefogeden og/eller kasséren.

Havneafgifter, kontingenter m.m. for 2019

Fremgår af prislisten ophængt i klubhuset samt af hjemmesiden.

Fælles søsætning og optagning

Tilmelding til Tina på mail:    sejlklubbensmail@gmail.com

Nødhjælpsliste: Hvert år redigeres vores nødhjælpsliste. Er der ændringer eller ønsker du at blive repræsenteret, bedes du/I melde tilbage inden d. 01.04 til Tina.

Sejlklubben Udbyhøj Syd