Aktiviteter

 

Aktivitets kalender 2018

14. apr. Kl. 07.30            Søsætning.

21. apr. Kl. 09.00            Arbejdslørdag.

Tilmelding på liste i hus eller hos Jens Jørgen

Morgenkaffe i klubhuset fra 8-845, Standerhejsning kl. 1200.

Efter endt arbejdsdag ca. kl. 1215. vil der være gule ærter i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

17. apr. Kl. 19.00             Bankospil i klubhuset

26. maj kl. 18.00              Havnefest, arr. LUS/SUS og ØK

27. maj kl. 10.00              Fjordens dag, arr. ØK

23. juni kl. 21.00              Sct. Hansbål, arr. LUS/SUS og ØK

5. sep. Kl. 19.00                Bankospil i klubhuset

20. okt. Kl. 07.30             Optagning

Standerstrygning kl. 12.00

27. okt. Kl. 09.00            Arbejdslørdag. Tilmelding på liste i huset eller til Jens Jørgen.

Morgen kaffe i klubhus fra 8-8.45, Efter endt arbejdsdag ca. kl. 13.15. vil der være gule ærter i klubhuset for deltagere i arbejdsdagen.

21. nov. Kl. 19.30            Generalforsamling                                                                  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. nov.

24. nov. Kl. 13.00           Julefrokost, tilmelding fra d. 1. nov. på liste i klubhuset.

 

 

Arbejdspligt:

Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 1997, at hver bådplads skal præstere minimum 4 timers arbejde årligt ved fællesaktiviteter, i modsat fald

Opkræves der 400 Kr. til havnekassen. Der er planlagt 2 arbejdsdage, herudover er der mulighed for at kontakte havnefogeden for opgaver.

(Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er undtaget)

 

Onsdags sejlads: Arrangør Sejlerne selv.

Den første onsdag i hver måned fra maj til og med september. Mødested i havnen kl. 17.00. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises den medbragte mad.

 

Fredags sejlads: Arrangør sejlerne selv.

Den sidste fredag i hver måned fra maj til og med september.

Afgang fra havn kl. 17.30. Der sejles til Kanaløen, hvor der spises og evt. overnattes til lørdag.

 

Frihavnsmærker:

For 2018 kan købes ved havnefogeden.

 

Havneafgifter, kontingenter m.m. for 2018

Fremgår af prislisten ophængt i klubhuset samt af hjemmesiden.

 

Fælles søsætning og optagning

Tilmelding til Tina på mail:    sejlklubbensmail@gmail.com

Nødhjælpsliste: Hvert år redigeres vores nødhjælpsliste. Er der ændringer eller ønsker du at blive repræsenteret, bedes du/I melde tilbage inden d. 01.04 til Tina Prang 2835 4199

Eller sejlklubbensmail@gmail.com

Sejlklubben Udbyhøj Syd