pladser til salg 3 m bred

Plads 7 Benny Nilars, 20977722

Plads 15 Thorben Winter Jensen, 20490640

Ved interesse i køb, kontakt da andelshaver

Sejlklubben Udbyhøj Syd