pladser til salg 2,5 m bred

Plads 33 Jean Paul Rüssel, mobil 40459226

Plads 46 Jan Hedeby, 2670 5158

Plads 53 Hans Jørgen Rasmussen, 61702614

Ved interesse i køb kontakt da selv andelshaver

Sejlklubben Udbyhøj Syd