Referat

Referat fra generalforsamlingen Lystbådehavnen Udbyhøj Syd d. 20. nov. 2018

Ad. 1

Ernst Boje blev valgt til dirigent og Line Bahnsen til referent

Ad. 2

Jens Jørgen læste beretningen op, og der var flere spørgsmål.

Hvornår bliver der uddybet i havnen? – bestyrelsen venter på svar fra miljøstyrelsen, og forventer at uddybe inden næste søsætning. Man håber på at kunne pumpe sandet ud ”under-vands”, via en såkaldt ”by-pass”, så der undgås udgifter til ” klappetilladelse ”

Hvem skal betale ved skader på broen? – findes der en hovedansvarlig ? – bestyrelsen opfordres til at kigge i referater fra broens etablering

Der spørges til indtægter fra shelters ? – Der er ingen indtægter, men besøgende betaler for brug af varmt vand i. forb. med bad i klubhuset.

 Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad.3

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for SUS medlemmer. Vedtaget.

Ad. 5

LUS. Følgende blev valgt : Jens Jørgen Bang, Mark Sørensen, Frank Gjesing, Tina Prang, Brian Holm Espersen og Carsten Pleman ( komm. Repr.) suppleanter blev 1.Tommy N. Madsen og 2. Åge Jensen

SUS. Følgende blev valgt: Lars Pedersen og Anne Mette Lionett som suppleant.

Ad. 6

Tina Prang fortsætter som regnskabsfører. Peter Moeskjær genvalgt som kritisk revisor. Ernst Boje som revisorsuppleant.

Ad. 7

Søsætning d. 13 april og optagelse d. 19 oktober 2019.

Ad. 8

Der var fremkommet forslag om nedlæggelse af SUS. Forslaget blev diskuteret, og bølgerne gik højt, men det endte med at forslaget blev nedstemt.

Der var også forslag om, at nedlægge havnefoged posten, da udgiften til denne ud fra regnskab 2016/17, udgjorde en stor andel. Dette blev også stemt ned, da flertallet mener der bør være en havnefoged.

Ad. 9

Intet under ”Eventuelt”

Referent : Line Bahnsen.